Voorwaarden

Voorwaarden


Ik vraag om begrip voor de volgende voorwaarden.

Betalen

De leerling betaalt minimaal vier lessen vooruit. Neem meer lessen tegelijk af en je krijgt een mooie korting.

Verlenging lespakket

Korte lespakketten (minder dan 12 lessen) worden in overleg verlengd. Lespakketten van 12 of meer lessen worden stilzwijgend verlengd met een overeenkomstig lespakket.

Stoppen en restitutie van lesgeld

Voor het eerste lespakket geldt geen opzegtermijn. Stoppen kan altijd, lesgeld wordt in dat geval niet gerestitueerd. Na stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van een maand.

Afspraken en aanwezigheid

Wij maken afspraken voor lessen op bepaalde dagen en tijdstippen. Je mag van mij verwachten, dat ik de gemaakte afspraken zo goed mogelijk nakom. Ik verwacht dan van jou, dat jij dat ook doet.

In de gereserveerde tijd kan ik geen andere leerlingen aannemen. Reeds gemaakte afspraken kunnen alleen incidenteel worden gewijzigd, wanneer je ten minste 24 uur van tevoren aangeeft dit te willen. Als je zonder bericht afwezig bent of vlak voor de afspraak gauw nog even afbelt, dan wordt de les toch doorberekend.

Als ik door omstandigheden zelf geen les kan geven, dan wordt de les uiteraard niet gerekend. In dit geval stel ik je zo vroeg mogelijk op de hoogte. Indien mogelijk maken we een afspraak om de gemiste les in te halen.

Vergeet niet wijzigingen in jouw contactgegevens (adres, telefoon, e-mail) aan mij door te geven.

Deelname aan voorstellingen en optredens

Neem je deel aan een mede door mij georganiseerde voorstelling, dan telt deze ook als een les, evenals een hiervoor noodzakelijke extra repetitie buiten de normale lesuren om.

Vakanties

Ik houd de vakantieperiodes van regio Zuid aan. Tijdens deze periodes alleen incidenteel lessen volgens afspraak.

Vakantieperiodes 2018 - 2019
Herfstvakantie 13.10.2018 - 21.10.2018
Kerstvakantie 22.12.2018 - 06.01.2019
Voorjaarsvakantie 02.03.2019 - 10.03.2019
Meivakantie 20.04.2019 - 28.04.2019
Zomervakantie 06.07.2019 - 18.08.2019