Voorwaarden

Voorwaarden


Ik vraag om begrip voor de volgende voorwaarden.

Betalen

De leerling betaalt minimaal vier lessen vooruit. Neem meer lessen tegelijk af en je krijgt een mooie korting.

Verlenging lespakket

Korte lespakketten (minder dan 12 lessen) worden in overleg verlengd. Lespakketten van 12 of meer lessen worden stilzwijgend verlengd met een overeenkomstig lespakket.

Stoppen en restitutie van lesgeld

Voor het eerste lespakket geldt geen opzegtermijn. Stoppen kan altijd, lesgeld wordt in dat geval niet gerestitueerd. Na stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van een maand.

Afspraken en aanwezigheid

Wij maken afspraken voor lessen op bepaalde dagen en tijdstippen. Je mag van mij verwachten, dat ik de gemaakte afspraken zo goed mogelijk nakom. Ik verwacht dan van jou, dat jij dat ook doet.

In de gereserveerde tijd kan ik geen andere leerlingen aannemen. Reeds gemaakte afspraken kunnen alleen incidenteel worden gewijzigd, wanneer je ten minste 24 uur van tevoren aangeeft dit te willen. Als je zonder bericht afwezig bent of vlak voor de afspraak gauw nog even afbelt, dan wordt de les toch doorberekend.

Als ik door omstandigheden zelf geen les kan geven, dan wordt de les uiteraard niet gerekend. In dit geval stel ik je zo vroeg mogelijk op de hoogte. Indien mogelijk maken we een afspraak om de gemiste les in te halen.

Geef wijzigingen in jouw gegevens (adres, contactinformatie) zo snel mogelijk aan mij door. Actuele contactinformatie is van belang voor soepele communicatie en correcte administratieve afhandeling.

Vakanties

Ik houd de vakantieperiodes van regio Zuid aan. Tijdens deze periodes alleen incidenteel lessen volgens afgspraak.

Vakantieperiodes 2017 - 2018
Herfstvakantie 14.10.2017 - 22.10.2017
Kerstvakantie 23.12.2017 - 07.01.2018
Voorjaarsvakantie 17.02.2018 - 25.02.2018
Meivakantie 28.04.2018 - 06.05.2018
Zomervakantie 07.07.2018 - 19.08.2018